Sprememba naročniškega paketa

Postopek spremembe naročniškega paketa

Nov paket lahko izberete šele, ko ste prekinli obstoječ paket.

Naenkrat lahko imate sklenjen samo 1 naročniški paket!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Posebni pogoji poslovanja spletne trgovine družbe Nabis d.o.o.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Posebni pogoji poslovanja spletne trgovine družbe Nabis d.o.o. (v nadaljevanju: Posebni pogoji poslovanja spletne trgovine) določajo posebne pogoje, pod katerimi družba Nabis d.o.o. opravlja svoje storitve v okviru spletne trgovine, ter obveznosti in pravice naročnikov družbe Nabis d.o.o. ter družbe same.

 

Za področja, ki jih predmetni Posebni pogoji poslovanja spletne trgovine ne določajo, veljajo vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja družbe Nabis d.o.o., Pogodba, posebni dogovori in veljavni predpisi.

 

Vsi pojmi, uporabljeni v Splošnih pogojih poslovanja družbe Nabis d.o.o., imajo isti pomen tudi v predmetnih Posebnih pogojih poslovanja spletne trgovine.

 

Spletna trgovina družbe Nabis d.o.o. – https://nabispro.com/ (v nadaljevanju: spletna trgovina) je informacijski sistem, ki omogoča sklenitev pogodbe na daljavo.  Lastnik spletne trgovine je družba Nabis d.o.o.

II. NAKUP V SPLETNI TRGOVINI

Nakup v spletni trgovini je omogočen vsem registriranim uporabnikom, ki so prijavljeni v spletno trgovino na spletni strani https://nabispro.com/.

Registrirani uporabnik je fizična ali ali pravna oseba, ki na spletni strani https://nabispro.com/ opravi uspešno registracijo.

Za področja, ki jih predmetni Posebni pogoji poslovanja spletne trgovine ne določajo, veljajo vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja družbe Nabis d.o.o., Pogodba, posebni dogovori in veljavni predpisi.

Vsi pojmi, uporabljeni v Splošnih pogojih poslovanja družbe Nabis d.o.o., imajo isti pomen tudi v predmetnih Posebnih pogojih poslovanja spletne trgovine.

Spletna trgovina družbe Nabis d.o.o. – https://nabispro.com/ (v nadaljevanju: spletna trgovina) je informacijski sistem, ki omogoča sklenitev pogodbe na daljavo.  Lastnik spletne trgovine je družba Nabis d.o.o.

Nakup v spletni trgovini predstavlja prodajo na daljavo, za katero veljajo določila teh posebnih pogojev, določila splošnih pogojev poslovanja družbe Nabis d.o.o. ter določila veljavnih predpisov.

V kolikor se določila teh posebnih pogojev ne skladajo z določili splošnih pogojev poslovanja družbe Nabis d.o.o., veljajo določila teh posebnih pogojev.

 

Z uporabo spletne trgovine se registrirani uporabnik strinja s tem pogoji, in sicer tako, da v postopku nakupa izrecno označi potrditev v vnosnem polju. V kolikor potrditve ne poda, se šteje, da se s posebnimi pogoji ne strinja in v tem primeru sklenitev pogodbe na daljavo ni mogoča.

Registrirani uporabnik lahko izbira med produkti oziroma storitvami, ki so navedene v spletni trgovini.

V primeru, da se registrirani uporabnik odloči za nakup katerega izmed produktov, to označi v spletni trgovini in izpolni potrebne podatke za nakup.

Za pravilno oddajo naročila je registrirani uporabnik dolžan izpolniti vse zahtevane podatke:

  • produkt
  • podatki o kupcu
  • način plačila.

Plačilo v spletni trgovini je mogoče s plačilno kartico ali po predračunu z nakazilom na bančni račun družbe Nabis d.o.o..

V primeru plačila s kartico je potrebno vnesti vse zahtevane podatke, sicer nakup ni mogoč.

V primeru plačila po predračunu z nakazilom se podatki za plačilo generirajo ob oddaji naročila in jih registrirani uporabnik prejme na elektronski naslov.

V kolikor so s posameznim načinom plačila povezani določeni stroški, jih je dolžan poravnati registrirani uporabnik skladno s pogoji ponudnika storitev plačila.

Če registrirani uporabnik odda naročilo z opcijo plačila po predračunu, vendar nakazila ne izvede ali ga ne izvede v celoti, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Nakup v spletni trgovini je opravljen, ko registrirani uporabnik na elektronski naslov, ki ga je sporočil v spletni trgovini, prejme potrdilo o naročilu.

Z opravljenim nakupom postane registrirani uporabnik naročnik storitev družbe Nabis d.o.o. ter zanj veljajo Splošni pogoji poslovanja družbe Nabis d.o.o.

Morebitne ugovore in zahtevke lahko poda registrirani uporabnik preko pošte na naslov družbe Nabis d.o.o., Srednja vas v Bohinju 21, 4267 Srednja vas v Bohinju, ali preko elektronske pošte na naslov info@nabis.si.

Zahtevek po spremembi paketa